Eng | Cym

Croeso i Wonderfest 2022

Wonderfest yw ein gŵyl flynyddol ar gyfer pobl ifanc 13+ oed, rhieni a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc i gefnogi eu lles.

Mae gennym amserlen orlawn o sesiynau a gweithdai ar-lein dros benwythnos 15, 16 a 17 Gorffennaf. 

Dydd Gwener 15 Gorffennaf yw’r digwyddiad ar-lein i weithwyr proffesiynol. Mae hwn wedi’i anelu at athrawon, staff sefydliadol, ac unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc. Bydd y diwrnod hwn yn canolbwyntio ar ddod ag arferion sydd wedi’u llywio gan drawma yn fyw wrth weithio gyda phobl ifanc. Mae tocynnau ar gyfer y diwrnod proffesiynol yn costio £95.

Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf yw’r diwrnod llesiant ar-lein i bobl ifanc a rhieni/gofalwyr. Mae tocynnau ar gyfer y diwrnod hwn AM DDIM! 

Dydd Sul 17 Gorffennaf mae gennym ŵyl ‘pop up’ AM DDIM, yn Abertawe.
Mae’r digwyddiad yn cael ei cynnal yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe o 11am – 4pm.

Gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni, bydd yn llawer o hwyl!

Y Rhaglen

Dydd Gwener 15 Gorffennaf

09:30 - 09:45

Croeso

Cyflwyno'r gynhadledd

Rocio Cifuentes

Bydd Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes yn agor y diwrnod ar-lein yma ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Tocynnau

09:45 - 10:45

Seminar

Newid o ‘fod’ yn ystyriol o drawma i ‘wneud’ mewn modd sy’n ystyriol o drawma

Lisa Cherry

Bydd ein prif siaradwr Lisa Cherry, yn siarad am symud o ‘fod’ yn ystyriol o drawma i ‘wneud’ mewn modd sy’n ystyriol o drawma.

Tocynnau

11:00 - 11:30

Seminar

Cyflwyniad i newid systemau: plant a theuluoedd

Dr Jen Daffin & Rebecca Thomas

Bydd Dr Jen Daffin (Platfform) a Rebecca Thomas (Achub y Plant) yn rhoi trosolwg o’r gwaith arloesol y maent yn ei wneud gyda phlant a theuluoedd yn y blynyddoedd cynnar.

Tocynnau

11:45 - 12:45

Seminar

Sut rydym yn gweithio gyda phobl ifanc yn Platfform

Siobhan Parry

Bydd ein Pennaeth Gwasanaethau Pobl Ifanc yn eich arwain drwy ddull Platfform o weithio gyda phobl ifanc.

Tocynnau

13:45 - 14:45

Seminar

Seicoleg cadarnhaol a sgiliau cefnogi ar gyfer pobl ifanc

Claire Harrison

Bydd Claire Harrison o Worth It yn eich hyfforddi ar ddefnyddio seicoleg gadarnhaol gyda'r bobl ifanc yr ydych yn gweithio gyda.

Tocynnau

15:00 - 16:15

Sgwrs a Thrafodaeth Banel

Cefnogi pobl ifanc LGBTQIA+

Christian Webb & Pobl Ifanc

Bydd Christian Webb a phanel o bobl ifanc yn cynnig cyfle i ddysgu mwy am y materion sy’n wynebu pobl ifanc LGBTQ+ ac yn cyflwyno'r pethau i’w hystyried wrth eu cefnogi.

Tocynnau

16:30 - 17:00

Seminar

Straeon pobl ifanc

Pobl ifanc

Casgliad o straeon cadarnhaol gan bobl ifanc

Tocynnau

17:00 - 18:00

Cyflwyniad

Blaenoriaethu iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc yng Nghymru

Lynne Neagle AS

Bydd Lynne Neagle, Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant Llywodraeth Cymru yn rhannu ei chynlluniau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Tocynnau

18:00 - 18:15

Seminar

Sylwadau cloi

Ewan Hilton

Bydd Prif Swyddog Gweithredol Platfform yn cloi'r diwrnod gyda rhywfaint o fewnwelediad a gwybodaeth am ein prosiectau yn y dyfodol.

Tocynnau

Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf

09:30 - 10:00

Croeso

Y ffordd Platfform o weithio a chyflwyniad

Siobhan Parry

Bydd Siobhan Parry, Pennaeth Gwasanaethau Pobl Ifanc yn rhannu sut rydym yn gweithio gyda phobl ifanc yn Platfform a pham fod hyn yn gweithio.

Get tickets

10:00 - 10:45

Seminar

Sut i gyfathrebu â'ch gilydd mewn modd caredig

Claire Harris

Bydd Claire Harris o Worth - It Coaching yn ein harwain drwy weithdy ar sut i gyfathrebu â’n gilydd mewn modd caredig.

Tocynnau

11:00 - 11:45

Seminar

Llinell gymorth atal hunanladdiad Papyrus

Kate Heneghan

Bydd Papyrus, yr elusen ar gyfer atal hunanladdiad ifanc, yn rhannu popeth sydd angen i chi ei wybod am eu llinell gymorth a beth i'w ddisgwyl os byddwch yn eu ffonio.

Tocynnau

12:00 - 12:45

Seminar

Pwyntiau cadarnhaol cyfryngau cymdeithasol

Emil Howe

Mae Emil Howe yn Arbenigwr Lles Digidol, a fydd yn siarad am bethau cadarnhaol y cyfryngau cymdeithasol a sut i'w ddefnyddio'n ddiogel i gael yr hyn sydd ei angen arnoch.

Tocynnau

13:00 - 13:45

Seminar

Y gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc

Jo McCarthy

Bydd Meic, y gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru, yn rhannu popeth sydd angen i chi ei wybod am y cymorth y gallant ei gynnig.

Tocynnau

14:00 - 14:45

Seminar

Cefnogi person ifanc i gwestiynu ei hunaniaeth o ran rhywedd

Morgan Clark

Bydd Morgan Clark yn siarad am sut y gallwch chi gefnogi person ifanc i gwestiynu ei hunaniaeth o ran rhywedd mewn modd cadarnhaol.

Tocynnau

Dydd Sul 17 Gorffennaf

11:00 - 16:00

Gwyl pop-up

Abertawe

Platfform

Ymunwch â ni yn ein gŵyl yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i ddathlu popeth sy’n lles i bobl ifanc a’u teuluoedd! Bydd llawer o weithgareddau, alpacas, celf a chrefft, stondinau yn eich hysbysu am y gefnogaeth sydd ar gael yn yr ardal, busnesau bach pobl ifanc yn gwerthu eu pethau bendigedig, cerddoriaeth a llawer, llawer mwy! Mae'r tocynnau AM DDIM felly dewch i ymuno â ni am ddiwrnod llawn hwyl!

Tocynnau