Eng | Cym

Croeso i Wonderfest 2021

Mae Wonderfest yn casglu at ei gilydd pobl ifanc 13+oed, rhieni a gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi lles pobl ifanc. Ein pwrpas yw addysgu a dysgu wrth gael hwyl, a defnyddio y profiadau cadarnhaol hyn i greu gwell lles i bob un ohonom.

Eleni fydd ein gŵyl gyntaf erioed, a byddwn yn dod â chasgliad at ei gilydd o feddyliau chwilfrydig a chreadigol i hwyluso cyfres o weithdai ar-lein AM DDIM dros 3 diwrnod, gan ddechrau ar 25 Mawrth. Gallwch ddarllen mwy am y digwyddiadau isod. Gobeithio y byddwch chi’n ymuno â ni, bydd yn llawer o hwyl!

Y Rhaglen

Thursday 25th March

10.00 - 11.30am

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Lles emosiynol & bod yn ymwybodl o drawma

gyda Victoria English

Deall sut a pam mae trawma yn effeithio ar bobl ifanc a dysgu sut i creu diwylliant cefnogol cadarnhaol.

More info & Tickets

Ar gyfer pobl ifanc

Datglowch eich hyder a dod yn eich hunan gorau

gyda Nicole Moran

Dathlwch eich nodweddion a beth sy'n gwneud i chi unigryw gyda strategaethau hunan-barch cadarnhaol

More info & Tickets

ar gyfer proffesiynol

Mae eich iaith yn bwysig

gyda Yoyo o Your Voice Matters

Dysgu sgiliau cyfathrebu ymarfer gorau a ffyrdd o weithio gan y rhai yn y gwybod - pobl ifanc.

More info & Tickets

14.00 - 15.30pm

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Lles cadarnhaol ar gyfer staff

gyda Sarah Hamilton

Dysgwch sut y gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr i'ch lles

More info & Tickets

Ar gyfer pobl ifanc

Adeiladu eich pecyn cymorth lles

gyda Victoria English

Dysgu sut mae straen yn effeithio ar y corff a sut y gallwch chi greu cynllun ar gyfer gwella lles.

More info & Tickets

Ar gyfer pobl ifanc

Y Senedd, etholiadau a fi

gyda y Senedd Addysg a tîm Ymgysylltu Ieuenctid

Gyda chyflwyniad pleidleisiau I bobl sy’n 16 oed yn etholiad Senedd 2021, dewch I deall y broses etholiadol, sut i bleidleisio a beth mae eich pleidlais yn ei olygu.

More info & Tickets

19.00 - 20.30pm

I bawb

Ymwydyddiaeth ofalgar

gyda Natalie Coombs

Ymlacio a profi stori ymwybyddiaeth ofalgar heddychlon i ddiweddu diwrnod prysur

More info & Tickets

Friday 26th March

10.00 - 11.30am

Ar gyfer pobl ifanc

Datglowch eich potensial

gyda Luke Rees

Cewch glywed stori wir am oresgyn rhwystrau bywyd a sut y gall hunan-gred troi sefyllfa anodd l i fod yn un gadarnhaol.

More info & Tickets

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Cynnwys pobl ifanc

gyda Rhys Stone

Gael dealltwriaeth ddyfnach o bobl ifanc (Wedi’i gyfyngu i 20 o bobl)

More info & Tickets

ar gyfer pobl ifanc

Doodle

gyda Tammie Esslemont

Dysgu sut i dynnu llun fel meistr a gwella’ch lles ar yr un pryd. (Wedi’i gyfyngu i 20 o bobl)

More info & Tickets

14.00 - 15.30pm

ar gyfer pobl ifanc

Cyflwyniad i ysgrifennu caneuon

gyda Gergo Daroczi

Darganfyddwch yr awgrymiadau a triciau ysgrifennu caneuon yn y sesiwn hwyliog ac anffurfiol hon. (Wedi’i gyfyngu i 10 o bobl)

More info & Tickets

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Camddefnyddio sylweddau ac ddiogelwch

gyda tîm Switched On

Dysgwch tueddiadau cyfredol o ran camddefnyddio sylwedday, a deall y peryglon a'r arwyddion i chwilio amdanynt.

More info & Tickets

ar gyfer pobl ifanc

Beth sydd ar eich meddwl?

gyda Rhys Stone

Dysgu sut i sianelu emosiynau a mynegwch eich teimladau mewn ffordd gadarnhaol. (Wedi’i gyfyngu i 20 o bobl)

More info & Tickets

19.00 - 20.30pm

I pawb

Ioga

gyda Emma o Yogasteps

Ymestyn y straen i ffwrdd gyda sesiwn ioga hwyliog (Wedi’i gyfyngu i 20 o bobl)

More info & Tickets

Ar gyfer pobl ifanc

Gwneud pizza

gyda caffi Hoogah

Darganfod sut i wneud pizza blasus o’r dechrau, yna mwynhewch ef yn ffres o’ch ffwrn. (Wedi’i gyfyngu i 12 o bobl)

More info & Tickets

Saturday 27th March

10.00 - 11.30am

ar gyfer pobl ifanc

Codi a mynd

gyda Mike Scourfield

Darganfyddwch sut y gallwch chi gadw’n actif fel rhan o’ch trefn ddyddiol

More info & Tickets

Ar gyfer rhieni

“Meddwl am dy Feddwl”

gyda Mark Parry

Dysgwch sut mae newidiadau bach yma ac acw yn gally gwneud gwahaniaeth mawr i’ch lles.

More info & Tickets

Ar gyfer pobl ifanc

Gwneud Zine

gyda Zine Abertawe

Darganfyddwch sut mae gwneud zine wedi dod yn arf pwerus ar gyfer newid cymdeithasol a chewch l hwyl wrth greu eich tudalen eich hun ar gyfer zine yr ŵyl.

More info & Tickets

14.00 - 15.30pm

Ar gyfer pobl ifanc

Gadewch i’ch llais gael ei glywed!

gyda tîm Platfform4YP

Darganfod sut i ddod yn actifudd iechyd meddwl a lledaenu neges o bositifrwydd

More info & Tickets

Ar gyfer obl ifanc

Ysgrifennu creadigol

gyda Natalie Holborrow

Cael eich ysbrydoli a dysgu sut i ysgrifennu’ch darn o farddoniaeth eich hun gydag awdur arobryn. (Wedi’i gyfyngu i 12 o bobl)

More info & Tickets

19.00 - 20.30pm

Am bobl ifan

Dathliad “Dewch o hyd i’ch geiriau”

gyda Natalie Coombs, Jo Furber, Natalie Holborrow a Canolfan Dylan Thomas

Rholio drwm os gwelwch yn dda! Darganfyddwch enillydd ein cystadleuaeth “dewch o hyd i’ch geiriau” a clywed y ceisiadau buddugol

More info & Tickets